Vzorky vody bude možné dať otestovať zdarma. Na rozšírený test bude výrazná zľava


V BVS máme veľmi kvalitné, akreditované laboratóriá, ktoré pravidelne využívame na kontrolu kvality pitnej a odpadovej vody. V tomto roku sme sa prvýkrát rozhodli umožniť širokej verejnosti, aby si okrem bezplatného rozboru tvrdosti vody mohla dať výhodne otestovať viaceré ukazovatele kvality vody. Je to súčasťou skvalitňovania služieb BVS pre ľudí z celého regiónu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

 

Každý, kto v pondelok 23. marca prinesie v čase od 8.00 do 16.00 vzorky vody zo svojej studne do akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici, bude mať nárok na bezplatnú analýzu tvrdosti vody aj obsahu dusičnanov. Vzorky treba priniesť v 3 dcl plastových fľašiach. Pred ich naplnením je potrebné fľaše poriadne prepláchnuť. Vodu zo studne nechajte aspoň tri minúty odtiecť pred tým, ako fľašku naplníte. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na webe spoločnosti BVS.

 

V prípade, ak majú fyzické osoby záujem o podrobnejšiu analýzu, môžu si v týždni od 23. do 27. marca objednať rozbor vody v minimálnom rozsahu alebo rozbor vody zameraný na vybrané pesticídy. Oba budú poskytované so štyridsať percentnou zľavou. Cena minimálneho rozboru tak bude na úrovni cca 89 eur a za rozbor zameraný na pesticídy ľudia zaplatia cca 111 eur. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu laboratória bude počet prijatých objednávok limitovaný na 100 pri minimálnom rozbore a 150 pri vzorkách na pesticídy.

 

Zľavnené ceny sa budú vzťahovať iba na objednávky prijaté v týždni od 23. do 27. 3. 2020, či už prijaté osobne v priestoroch laboratória na Bojnickej ulici č. 6 v čase od 8.00 - 14.00, alebo telefonicky na čísle 0911 066 629 alebo 02/482 53 413 v čase od 8.00 - 14.00 hod.

Bližšie informácie nájdete na tejto adrese: http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/nechajte-si-otestovat-vodu-bvs.html

 

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Spoločnosť poskytuje svoje služby pre viac než 700 tisíc ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta. Vodou zásobuje 97 % obyvateľov žijúcich v tomto spádovom území. Prevádzkuje desiatky vodárenských zdrojov a objektov, vyše tritisíc kilometrov verejných vodovodných i tisícpäťsto kilometrov verejných kanalizačných sietí.

Súvisiaci obsah

Komentáre