Z bratislavských vtáčích búdok vyletelo túto sezónu 204 mláďat


Hlavné mesto poskytlo 50 ks vtáčích búdok občianskemu združeniu Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu osádzania vtáčích búdok na území Bratislavy. Búdky sú inštalované v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Táto lokalita predstavuje unikátne miesto na Slovensku, nakoľko je jedinou hniezdnou lokalitou pre dva druhy vtáctva u nás – dropa veľkého (Otis tarda) a sokola červenonohého (Falco vespertinus). Práve za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok pre sokola červenonohého nainštalovali členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku na jar 2018 v tejto lokalite 50 búdok.

 

Búdky boli kontrolované približne v desaťdňových intervaloch od polovice mája do konca júla. Túto sezónu v nich zahniezdili štyri druhy vtákov: myšiarka ušatá (Asio otus), holub hrivnák (Columba palumbus), sokol myšiar (Falco tinnunculus) a sokol červenonohý (F. vespertinus).

 

Spolu z búdok vyletelo 204 mláďat, z toho 3 mláďatá myšiarky ušatej, 2 mláďatá holuba hrivnáka, 195 mláďat sokola myšiara a 4 mláďatá sokola červenonohého.

 

Pre porovnanie v minulom roku v búdkach zahniezdili dva druhy vtákov: sokol myšiar (Falco tinnunculus) a sokol červenonohý (F. vespertinus). Spolu z búdok vyletelo 33 mláďat, z toho 17 mláďat sokola myšiara a 16 mláďat sokola červenonohého.

 

Podľa Správy z monitoringu vtáčích búdok, ktorú hlavnému mestu predložila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, mala na výraznú obsadenosť búdok, následnú produktivitu a aj vysokú hniezdnu úspešnosť vplyv najmä tohtoročná vysoká početnosť hraboša poľného. Tento fakt sa prejavil aj na dlhšej hniezdnej sezóne a na jej skorom nástupe.

Súvisiaci obsah

Komentáre