Za tri roky pomohla samospráva 256 bratislavským rodinám získať strechu nad hlavou


Najviac bytov (103) získali žiadatelia, ktorí splnili podmienky projektu podporujúceho bývanie mladých rodín. V 79 prípadoch išlo o mnohodetné rodiny a 74 kladných rozhodnutí sa týkalo seniorov, ktorí získali strechu nad hlavou vďaka celomestskému projektu Dom pre starších občanov. Samospráva spravidla prideľuje jednoizbové, dvojizbové byty či garsónky, ktoré má vo vlastníctve. Na jeseň bude môcť prideliť ďalších 48 nových bytov, ktoré sú pred kolaudáciou v bratislavskej Petržalke.

 

Bratislava má dnes k dispozícii 921 bytov, z čoho 155 je prioritne určených na projekty podporujúce bývanie mladých rodín a 244 bytov slúži na ubytovanie seniorov. Pravidlá pre získanie nájomného mestského bytu okrem iného hovoria o tom, že žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v slovenskej metropole minimálne po dobu 5 rokov a jeho mesačný príjem je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu. Samospráva môže prednostne riešiť tých žiadateľov, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú ubytované v krízových centrách.

 

Nájomné zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie 3 rokov, aby sa zabránilo pochybnému nakladaniu s mestskými bytmi. Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet magistrátu zábezpeku vo výške 3-mesačného predpísaného nájomného a súčasťou zmluvy je notárska zápisnica, ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, ak si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné. Samospráva pod vedením M. Ftáčnika pristúpila k zverejňovaniu informácií o pridelení bytov na oficiálnej stránke samosprávy (www.bratislava.sk) a údaje o nových nájomcoch sú tiež predkladané každý štvrťrok poslancom mestského zastupiteľstva.

Súvisiaci obsah

Komentáre