Základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok


Bratislavské základné umelecké školy ponúkajú 5 odborov – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu v rôznych mestských častiach. Záujem rodičov a žiakov o túto formu štúdia sa neustále zvyšuje. V minulom školskom roku bolo prijatých takmer 9 500 žiakov, pričom v školskom roku 2017-2018 bolo prijatých o približne 130 žiakov menej. Z bratislavských ZUŠ-iek vzíde každý rok niekoľko veľkých talentov. Posledným takýmto veľkým talentom je napríklad žiak ZUŠ Jána Albrechta – 12 ročný Ryan M. Bradshaw – ktorý má za svoju hru na klavíri viacero významných úspechov na najnáročnejších medzinárodných súťažiach, na ktorých doteraz Slovensko vôbec nemalo zastúpenie.

Prehľad prijímacích skúšok základných umeleckých škôl na rok 2019/2020:


• Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, 811 01 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 4. až 6. jún 2019
Čas: 14.00 - 17.00 hod.
Miesto konania:
Laurinská 20 - do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru
Šancová 39 - do tanečného a hudobného odboru
ZŠ Dubová 1 - do hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru.
sídlo ZUŠ: Laurinská 20, elokované pracoviská: Šancová 39, ZŠ Dubová 1

Mgr. art. Ladislav Kamocsai, riaditeľ
tel.: +421 254 630 151
www.zusjkowalskeho.eu

• Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava

hudobný odbor

Dátum: 29. až 30. máj 2019
Čas: 13.00 - 17.30 hod.
Miesto konania:
Panenská 11
sídlo ZUŠ: Panenská 11, elokované pracoviská: ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13

Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka
tel.: +421 254 415 552
www.zusruppeldta.eu

• Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 07 Bratislava

výtvarný odbor

Dátum: 31. máj 2019
Čas: 14.00 - 17.00 hod.
Miesto konania:
Radlinského 53
sídlo ZUŠ: Radlinského 53

akad.mal. Lenka Hlávková, riaditeľka
tel.: +421 255 564 405
www.zusvytvarka.eu

• Základná umelecká škola, Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 14. máj 2019 a 6. jún 2019
Čas: 14.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
ZUŠ Exnárova 6/A, elokované pracoviská: Bancíkovej 2, Orenburská 31
sídlo ZUŠ: Exnárova 6/A, Bratislava 821 03
elokované pracoviská: Orenburská 31, CVČ Kulíškova 6, Bancíkovej 2, ZŠ Ostredková, ZŠ
Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska

Miesta umeleckých odborov v rámci jednotlivých pracovísk:
Exnárova 6/A - hudobný a výtvarný odbor
Bancíkovej 2 - hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor
Orenburská 31 - hudobný, tanečný a výtvarný odbor
CVČ Kulíškova 6 - hudobný odbor
ZŠ Ostredková - hudobný odbor
ZŠ Borodáčova - hudobný odbor
ZŠ Drieňová - hudobný odbor
ZŠ Mierová - hudobný odbor
ZŠ Odborárska – hudobný odbor

Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka
tel.: +421 243 421 358
www.zus-exnarova.sk

• Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 6. a 7. jún 2019
Čas: 14.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
Sklenárova 5 - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru
Sklenárova 2 - do výtvarného odboru
sídlo ZUŠ: Sklenárova 5, elokované pracovisko: Sklenárova 2

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka
tel.: +421 253 412 919
www.zussklenarova.sk

• Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava

hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 3. - 7. jún 2019
Čas: 14.00 - 18.00 h
Miesto konania:
Vrbenského 1– odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.
elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1– iba hudobný odbor.
sídlo ZUŠ: Vrbenského 1, elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1

Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ
tel.: +421 244 884 543
www.zusvrbenskeho.eu

• Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 5. a 6. jún 2019
Čas: 15.00 - 17.00 hod.
Miesto konania:
Hálkova 56
sídlo ZUŠ: Hálkova 56

Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka
tel.: +421 244 632 117-9
www.zushalkova.eu

• Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 10. - 11. jún 2019
Čas: 14.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
Karloveská 3 - hudobný a tanečný odbor
Sekulská 3 - literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor
ZŠ Majerníkova 62 (býv. Zš J.A.Komenského) - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor
Zlatohorská ul. 18 - hudobný odbor
ZŠ Malokarpatské nám. 1- tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor
ZŠ Hargašova ul. 5 - hudobný, tanečný a výtvarný odbor
sídlo ZUŠ: Karloveská 3, elokované pracoviská: Sekulská 3, Karlova Ves; ZŠ Majerníkova 62, Karlova Ves; Zlatohorská ul. 18, Lamač; ZŠ Malokarpatské nám. 1, Lamač; ZŠ Hargašova ul. 5, Záhorská Bystrica; Čs. tankistov 34, Záhorská Bystrica.

Anna Gondášová, riaditeľka
tel.: +421 265 420 465
www.zuskresanka.sk

• Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava

hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor

Dátum: 4. jún 2019
Čas: 15.00 - 17.00 hod.
Miesto konania:
Batkova 2
sídlo ZUŠ: Batkova 2

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka
tel.: +421 264 364 387
www.zusesuchona.bratislava.sk

• Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba

Dátum: 22. máj 2019 a 30. máj 2019
Čas: 15.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
Istrijská 22
sídlo ZUŠ: Istrijská 22, elokované pracoviská: ZŠ I. Bukovčana 3, Farské centrum, Istrijská 4

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ
tel.: +421 264 761 142
www.zusistrijska.bratislava.sk

• Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba

Dátum: 27. máj 2019
Čas: 14.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
Topoľčianska 15
sídlo ZUŠ: Topoľčianska 15

Lucia Celecová, DiS. art., riaditeľka
tel.: +421 263 835 035
www.zusjanaalbrechta.eu

• Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava

hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

Dátum: 13. máj 2019
Čas: 14.00 - 18.00 hod.
Miesto konania:
Daliborovo nám. 2, Bratislava; elokované pracoviská: Gessayova 8, Bratislava; ZŠ s MŠ Trnková 1, Jarovce; ZŠ s MŠ Vývojová 228, Rusovce
sídlo ZUŠ: Daliborovo nám. 2, Bratislava; elokované pracoviská: Gessayova 8, Bratislava; ZŠ s MŠ Trnková 1, Jarovce; ZŠ s MŠ Vývojová 228, Rusovce

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka
tel.: +421 263 453 616
www.zuspetrzalka.sk

Súvisiaci obsah

Komentáre