Záujemcovia o stánky pre neziskové mimovládne organizácie na Vianočné trhy sa už môžu prihlasovať


Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne a pod. budú počas tohtoročných Vianočných trhov nielen na Františkánskom, ale aj na Hlavnom námestí. Zapojiť sa môžu s výrobkami prezentujúcimi činnosť charity, ale aj  so sortimentom ako nápoje a studená kuchyňa. Cena za stánok, ktorý je v štandarde 2,2m x 2,2m, je stanovená na 1,- euro na deň. Okrem prenájmu stánku na Vianočných trhoch budú mať  neziskové organizácie možnosť odprezentovať sa aj v rámci programu, napríklad vo forme výstavy, inštalácie, hudobného či iného vystúpenia.

 

Prihlásené projekty budú hodnotené odbornou komisiou. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 11.10.2019 do 24.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez elektronickú online prihlášku.

 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné:

  • spoločenský prínos zapojenia neziskovej organizácie do vianočných trhov
  • verejnoprospešnosť účelu, na ktorý bude použitý výnos z vianočných trhov
  • skúsenosti organizácie s realizáciou podobných aktivít
  • originalita a atraktívnosť nápadu a kvalita realizačného plánu
  • propagácia a vizuálna identita stánku/ aktivity

 

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Jakubiková, michaela.jakubikova@bratislava.sk, 02/59 356 637

JUDr. Zuzana Papová, zuzana.papova@bratislava.sk, 02/59 356 138,

Ing. Zuzana Pintérová, zuzana.pinterova@bratislava.sk, 02/59 356 619

 

Bratislavské vianočné trhy sa tento rok budú konať v termíne od 22. novembra do 22. decembra 2019. Nový koncept vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné, ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a absolútnou novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.

Súvisiaci obsah

Komentáre