Zimnú údržbu v Bratislave tento rok opäť posilňujeme


V rámci zlepšení je Operačný plán zimnej údržby 2020/2021 doplnený o prioritizáciu komunikácií, ktoré sa budú odhŕňať prednostne. Ide najmä o hlavné ťahy, kde premávajú linky MHD.

 

Ďalšou z noviniek je nasadenie mestského komunálneho podniku na údržbu chodníkov v Ružinove, Novom Meste a Vajnoroch. Súčasne došlo k dátovému posilneniu mestského dispečingu, ktorý je pre zimnú údržbu absolútne kľúčový a monitoring počasia bude túto zimu pracovať okrem predpovede SHMÚ aj s dátami zo 6 meteostaníc. Mestský dispečing tak bude môcť efektívnejšie plánovať výjazdy zimných mechanizmov a flexibilnejšie reagovať na potrebu zimnej údržby mesta v jeho konkrétnych častiach.

 

 „Napriek miernej zime boli aj počas minulého roka dni, ktoré nás preverili, a preto musíme byť vždy pripravení. Minulú zimu nás potrápili najmä chodníky a hoci sme posilnili technické a personálne kapacity, podarilo sa ich odhrnúť do 24 hodín na 56 %. Tento rok, kedy sa do zimnej údržby chodníkov zapojí aj náš komunálny podnik, by sme chceli percento úspešnosti potiahnuť aspoň na 93 % do 24 hodín,“ uviedol primátor Matúš Vallo.


K včasnému reagovaniu v predstihu prispieva aj spolupráca s vodičmi MHD či príslušníkmi mestskej polície, ktorí sa nachádzajú priamo v teréne a vedia informovať o aktuálnom stave vozoviek a chodníkov.

 

Aj naďalej budeme pokračovať s vylepšeniami zimnej údržby z minulého roka, ktoré nám pomohli zvládnuť zimu lepšie. Medzi inými napríklad s optimalizáciou rajónov pre sypače. To znamená zabezpečenie rovnako veľkého zásahu ako pri malých, tak aj pri veľkých rajónoch, aby sa nestalo, že autá z menšieho rajónu počas nepriaznivého počasia už stoja po posype v depe a autá, ktorým sú pridelené väčšie rajóny, svoj posyp nestíhajú urobiť včas. Budeme tiež pokračovať v nepretržitom odhŕňaní kritických kopcovitých terénov.

 

Udržanie zjazdnosti kopcovitých ciest si počas sneženia vyžaduje oveľa väčšiu frekvenciu prejazdov techniky. Podobne ako minulý rok bude na kritické kopcovité úseky (napr. Kramáre, Pražská, Dlhé diely, Koliba) okrem sypačov určených pre jednotlivé rajóny pridelený aj pohotovostný sypač, ktorý si kopcovitý úsek “adoptuje” a bude ho po zadaní výjazdu odhŕňať nepretržite a systematicky až do odvolania.

 

Minulú zimu sa osvedčili kvalitné zimné pneumatiky pre MHD, ktoré boli častým dôvodom komplikácií a zdržovania premávky na kopcovitých úsekoch v Bratislave. V prípade potreby bude k dispozícii jedna extra havarijná čata s inertným materiálom, ktorý umožní vozidlám MHD dostať sa aj do ťažko  dostupných terénov. Pre prípad potreby vyslobodiť zapadnutý autobus, aby neblokoval premávku, bude mať mesto na tento účel od DPB k dispozícii aj tento rok vyslobodzovacie vozidlo s hydraulickou rukou.

 

Plnú zimnú pohotovosť sme ešte nevyhlásili. Po vyhlásení plnej zimnej pohotovosti (tá je vyhlasovaná primátorským listom na minimálne 90 bezprostredne po sebe idúcich dní), bude k dispozícii zo strany externého dodávateľa 44 kusov veľkých sypačov s pluhom, 15 kusov menších sypačov s pluhom – „multikára“, 22 dodávok na rozvoz ručných pracovníkov s vodičmi, 66 ručných pracovníkov a 2 havarijné čaty na odstraňovanie následkov dopravných nehôd v zložení 1 vodič a 3 ruční pracovníci.

 

V komunálnom podniku je pripravených 40 pracovníkov (z toho je 10 dohodárov), 7 multikár a 4 ks Citymaster do 3,5t na odhŕňanie snehu a posyp chodníkov, 10 ks zametacích strojov Tielburger, 5 dodávok na rozvoz pracovníkov a 2 mini traktory Kubota na nakladanie soli.

 

Mestské časti zazmluvnené na zimnú údržbu mestských chodníkov majú  súhrnne na tento účel  k dispozícií 24 kusov techniky s pluhom a 34 ručných pracovníkov.

 

V spolupráci s dodávateľom chce mesto aj tento rok sprostredkovávať  verejnosti informácie o posypoch a výjazdoch posypovej techniky online. Na elektronickej mape zimnej údržby bude vidieť, kde sa ktorý sypač nachádza a tiež, ktorá cesta a chodník patrí mestu.

 

Posyp, či už preventívny alebo likvidačný, realizuje dodávateľ na základe pokynu dispečingu hlavného mesta, ktorý pokyny vydáva na základe predpovede poveternostných podmienok a následne operatívne v závislosti od potreby. Presné postupy, lehoty a technické požiadavky sú definované v Operačnom plánzimnej údržby.

 

Prioritu majú vždy najvyťaženejšie úseky - kopcovité terény, mostné konštrukcie, nemocnice, školy a iné vysoko frekventované oblasti.

 

Rovnako ako minulý rok bude k dispozícii aj telefonická HOTLINE LINKA + 421 259 356 777 pre zimnú údržbu, na ktorú budú môcť Bratislavčanky a Bratislavčania nahlasovať kritické situácie na našich komunikáciách a bude v prevádzke vždy pri mimoriadne  nepriaznivých poveternostných podmienkach.

 

Zimná údržba je v zmysle operačného plánu zabezpečená v období od 17. októbra 2020 do 14. apríla 2021, no konkrétny dátum začiatku a trvania zimnej údržby určia poveternostné podmienky. Zimnú pohotovosť mechanizmov vyhlásime podľa vyvíjajúcich sa klimatických podmienok. V prechodnom období pred vyhlásením zimnej pohotovosti sú mechanizmy zimnej údržby v čiastočnej pohotovosti.

 

Hlavné mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych  komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej  výmere viac ako 4,3 mil.  m2 a na chodníkoch,   námestiach, lávkach, schodiskách a parkoviskách vo výmere viac ako 568 tis.  m2 (výmery sú definované na šírku pochôdzneho profilu 1 meter). Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú nonstop v 12-hodinových zmenách  dispečeri (1 riadiaci dispečer na centrále a 2 terénni dispečeri.)

 

Viac informácií k tohtoročnej zimnej údržbe nájdete nasledovnom odkaze: www.odhrnieme.to

Súvisiaci obsah

Komentáre