Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Poslanci mestského zastupiteľstva prijali uznesenie týkajúce sa regulácie hazardu v meste, potvrdili nového náčelníka Mestskej polície a prediskutovali materiál týkajúci sa záchrany areálu Mičurin pri Horskom parku.

 

Záchrana areálu Mičurin

Mestskí poslanci vyslovili súhlas s plánom mesta zapojiť sa do dražby o areál Mičurin pri Horskom parku. Mnohí si pamätáme na situáciu, keď hrozilo faktické zničenie areálu v lukratívnej oblasti developerským projektom. Mesto si uvedomuje výnimočnosť tohto územia a aby sa podobná situácia nezopakovala, chceme ho definitívne ochrániť pre Bratislavčanky a Bratislavčanov, ktorí Mičurin historicky využívali na oddych či záujmové aktivity. Areál je v súčasnosti z väčšej časti uzatvorený, oplotený a nie je prístupný verejnosti. Pozemky sú neudržiavané, zaburinené a v zanedbanom stave, rovnako aj priľahlý borovicový lesík. Ide o areál, v ktorom sa nachádza letné kúpalisko či budova Ekoiuventy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Kúpalisko, budova ani pozemky, na ktorých stoja, nie sú súčasťou dražby.

Získanie areálu bývalej Ekoiuventy plánuje hlavné mesto SR Bratislava zrealizovať s podporou a finančnými zárukami zo strany ministerstiev Slovenskej republiky a iných subjektov, ktoré sú naklonené vízii rozvoja územia v oblasti rekreácie so zachovaním jeho prírodných a kultúrnych daností.

Budova Ekoiuventy a letné kúpalisko je v správe Ministerstva školstva SR, areál Mičurinu je  v rukách súkromníka Arca Capital, ktorý sa rozhodol ponúknuť ho do dražby.

 

Regulácia hazardu

Hlavné mesto Bratislava overilo petíciu Iniciatívy Zastavme hazard za zákaz hazardu v meste. Petícia obsahovala viac ako 70 000 platných podpisov Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva odhlasovali mandát pre magistrát na vytvorenie pravidiel pre obmedzenie hazardu v meste, ktoré by mali viesť k zákazu hazardných hier s výnimkou kurzových stávok a binga. Samostatný materiál obsahujúci presné pravidlá bude opäť podliehať hlasovaniu mestských poslancov.

Podporu petícii za zákaz hazardu už v novembri minulého roku verejne vyjadrili primátor hlavného mesta spolu so starostkami a starostami mestských častí a tiež s mestskými poslancami prihlásením sa k spoločnej deklarácii. Zaviazali sa v nej v plnom rozsahu vykonať všetko preto, aby vôľa občanov vyjadrená v petícii bola naplnená.

 

Nový náčelník Mestskej polície hlavného mesta

V septembri sa uskutočnilo opätovné výberové konanie na náčelníka/-čku Mestskej polície. V otvorenom výberovom konaní na túto pozíciu uspel Miroslav Antala, ktorého komisia odporučila primátorovi predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva. Poslanci ho na zasadnutí hlasovaním potvrdili do funkcie s termínom nástupu od 1.1. 2021.

Súvisiaci obsah

Komentáre