Zverejňujeme zápisnice z výberových konaní


TU nájdete zápisnice z výberových konaní na predsedov predstavenstiev spoločností:

 

  • Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB),
  • Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO),
  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS),

ako aj riaditeľov organizácií:

  • Mestské lesy v Bratislave,
  • Generálny investor Bratislavy (GIB).

 

Po uzatvorení a podpísaní zápisnice všetkými členmi výberovej komisie rovnako v krátkom čase zverejníme aj zápisnicu z výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava, a. s.

 

Dlhodobo sme deklarovali záujem zmeniť fungovanie mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta tak, aby v ich orgánoch pôsobili predovšetkým odborníci.

 

Na príprave transparentných výberových konaní sme pracovali dlho. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, ktoré následne schválili aj mestskí poslanci, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu.

 

Jasne sme pomenovali a aj zverejnili Stratégiu hlavného mesta vo vzťahu k obchodným spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta (TU).

 

Zverejnili sme:

 

  • mená všetkých prihlásených uchádzačov okrem tých, ktorí odvolali súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (TU);
  • rozvojové plány uchádzačov o pozície predsedov predstavenstiev mestských podnikov a riaditeľov príspevkových organizácií (TU).

Verejnosť mala možnosť vyjadrovať sa k uchádzačom na základe zverejnených životopisov, ale aj v rámci verejnej časti výberových konaní.

 

Všetky doručené podnety k uchádzačom boli postúpené výberovej komisii, ktorá ich vyhodnocovala, zohľadňovala a pri svojom výbere v konečnom dôsledku hľadala najvhodnejší pomer medzi kontinuitou a integritou všetkých vybraných kandidátov.

 

Na vyhlásené výberové konania zareagovalo celkovo 104 uchádzačov. Aj tento počet doručených prihlášok svedčí o tom, že stransparentnenie a otvorenie výberového procesu má zmysel a že takémuto procesu uchádzači dôverujú. Cieľom výberových konaní je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Súvisiaci obsah

Komentáre