1000 rokov - Život uhorskej aristokracie v Prešporku v 17. storočí


Prednáškový cyklus venovaný priateľom Bratislavy, milovníkom histórie a architektúry pod značkou 1000 ROKOV je voľným pokračovaním predchádzajúcich troch ročníkov. V roku 2019 sa zameria na historické príbehy rodov a rodín Bratislavy – Prešporka 17. – 20. storočia.
Téma: Život uhorskej aristokracie v Prešporku v 17. storočí

Hostka: Mgr. Diana Duchoňová, PhD, Historický ústav SAV
Bratislava – od roku 1536 hlavné mesto Uhorska – sa stala domovom pre najurodzenejšiu vrstvu spoločnosti. Mnohé denníky a korešpondencia zachovávajú nepoznané pramene a príbehy vnímania celého spektra života aristokracie – elity uhorskej spoločnosti v Bratislave.

Lístky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni v Starej radnici.
Maximálny počet účastníkov: 65

Viac info:

http://kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp?id_org=700021&id=15133


Komentáre