Bienále ilustrácií Bratislava


Bienále ilustrácii Bratislava – tento rok v reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu.

 

 

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a generálny partner podujatia Poštová banka Vás pozývajú na 27. ročník medzinárodnej výstavy originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA.

 

„Ak my nemôžeme ísť do sveta, pozvime svet k nám,“ odznelo pred viac ako polstoročím z úst JUDr. Dušana Rolla, jedného zo zakladateľov dnes už legendárnej medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava. Stalo sa a svet dnes pozná Bienále ako veľkolepé medzinárodné podujatie, ktoré sa stalo synonymom Slovenska vo svete.

 

Bienále ilustrácií Bratislava má tento rok pre návštevníkov pripravených niekoľko noviniek. Tou najväčšou je zmena miesta a termínu konania. BIB sa po 52 rokoch svojej existencie koná na 2. poschodí Bratislavského hradu. „Rozloha otvorenej výstavnej plochy umožňuje po prvýkrát inštalovať celú výstavu na spoločnom poschodí, v slede logicky priestorovo za sebou. To umožní návštevníkov ľahko a prehľadne sa orientovať,“ hovorí generálna komisárka a predsedníčka generálneho komitétu BIB Zuzana Jarošová a dodáva: „Asi to nie je náhoda, že Zlaté jablko, symbol BIB vo viac ako 100 štátoch sveta všetkých svetadielov, má vo svojom vnútri umiestnenú maketu Bratislavského hradu už od počiatku.“

Okrem tradičnej súťažnej časti výstavy, na ktorej návštevníci majú možnosť vidieť viac ako 3000  ilustrácií od 416 ilustrátorov zo 47 krajín sveta a takmer 600 kníh, je v Čestnej sále Bratislavského hradu umiestnená aj nesúťažná časť BIB 2019, ktorá  predstavuje držiteľov Ceny H. Ch. Andersena 2018:  za ilustrácie ruského ilustrátora Igora Olejnikova a za literatúru japonskú spisovateľku Eiko Kadono, ďalej výstavu originálov ilustrácií  držiteľa Grand Prix  BIB 2017, holandského  ilustrátora Ludwiga Volbedu a kolekciu víťazných ilustrácií z Medzinárodnej súťaže ilustrácií NAMI CONCOURS z Južnej  Kórei. Výstava významného nežijúceho slovenského ilustrátora predstavuje tvorbu  Jána Lebiša. V priestore Západnej terasy Bratislavského hradu je pod názvom KUK inštalovaná výstava domácich ilustrátorov, ktorí získali neštatutárne ceny BIB 2017 – Petra Uchnára (Cena detskej poroty BIB 2017), Dušana Kállaya (Cena Poštovej banky 2017 za mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby a Svetozára Košického (Cena primátora Bratislavy).

Bienále okrem výstav na Bratislavskom hrade usporadúva aj sprievodné výstavy v jednotlivých zahraničných kultúrnych inštitútoch a v bratislavských galériách.  Jedna z nich prebieha v BIBIANE - výstava originálov ilustrácií zo zbierok JUDr. Dušana Rolla pod názvom Očami spomienok.

Návštevníci všetkých vekových kategórií, no najmä deti a mládež, sa môžu tešiť v rámci BIB na celý rad podujatí: interaktívne sprievody výstavou, tvorivé dielne, besedy s tvorcami, ilustrátormi, a spisovateľmi, filmové a divadelné predstavenia či inscenované čítania pre najmenšie deti od 3 rokov. V rámci BIB je tento rok vytvorená aj príjemná zóna oddychu a relaxu s bohatou medzinárodnou knižnicou s knižkami z celého sveta a pohodlnými vakmi na sedenie.

  1. ročník Bienále ilustrácií Bratislava sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR pani Ľubice Laššákovej.

Aktualizované informácie  nájdete aj na:

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-ilustracii-bratislava-2019/pre-navstevnikov


Komentáre