Bratislava, moje mesto - súťaž pre deti


Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 11. ročník súťaže literárnej, výtvarnej a video tvorby. Školáci a školáčky si vyberú jednu z troch tém a vytvoria výtvarné dielo ľubovoľnou technikou, napíšu poviedku či báseň, nakreslia komiks alebo natočia na danú tému krátke video. Súťaž prebieha od 1. 3. do 20. 5. 2022.


Témy:

Nevšedné zákutia Bratislavy - Objavili ste v Bratislave miesto, ktoré pozná iba málo ľudí? Môže to byť zašitá ulička v Starom meste, záhrada, do ktorej sa pozeráte cez plot, keď idete zo školy, zaujímavé miesto v lese, ktoré ste objavili na výlete, alebo akékoľvek iné, ktoré je pre vás niečím výnimočné. Takéto miesta ukrývajú príbehy, o ktoré sa teraz môžete podeliť.

Bratislava na inej planéte - Predstavte si, že Bratislava existuje vo vzdialenej galaxii hlboko vo vesmíre. Ako by vyzerala? Akí ľudia by ju obývali a ako by žili? Mali by vesmírni Bratislavčania Dunaj alebo Michalskú vežu? Dajte voľnosť svojej fantázii a vymyslite to najzaujímavejšie sci-fi, aké tu ešte nebolo!

Tento človek ma zaujal - Občas sa stáva, že nejaký človek upúta vašu pozornosť natoľko, že si ho začnete všímať viac než ostatných. Tetuška, ktorá na jar predáva v podchode konvalinky, starší pán čítajúci si na lavičke v parku noviny, alebo suseda, ktorá vám zamáva každé ráno, keď idete do školy. Podeľte sa o ich výnimočnosť a predstavte ich svetu.


Umelecké formy:

- výtvarné dielo - maľba, kresba, koláž, plastika... (okrem fotografie)
- literárne dielo - próza alebo poézia (maximálny rozsah - štyri A4)
- komiks - kreslený alebo fotokomiks
- video - na šírku (maximálny rozsah - 10 minút)

Súťažné kategórie:

1.    6 - 8 rokov
2.    9 - 11 rokov
3.  12 - 15 rokov

Pravidlá súťaže:
Pre zaradenie do súťaže je potrebné k dielu pripojiť kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku. Prihláška PDF / Prihláška Word


Súťažné práce odovzdajte do 20. mája 2022:
– osobne na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)
– poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
– alebo elektronicky na adresu: miroslava.jorikova@mestskakniznica.sk

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať 31. mája 2022. Čas a miesto budú upresnené. O víťazných prácach rozhodne odborná porota pre literárne, výtvarné a audiovizuálne diela. Ich autori a autorky získajú ceny z vydavateľstiev Albatrosmedia a Slovart.

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v rôznymi umeleckými formami, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.


Komentáre