BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ DNI 2019


Kráľovská minulosť ožíva počas Bratislavských korunovačných slávností, ktoré sa uskutočnia už 13. – 15. septembra 2019. Návštevníci sa stanú priamymi účastníkmi korunovačného sprievodu v dobových kostýmoch. Viacdňové slávnosti tvorí niekoľko podujatí, divadelné a hudobné predstavenia, prednášky a výstavy, omša za Bratislavčanov, či interaktívne programy pre deti a zábava pre všetkých.

Program:

Piatok, 13.9.2019
Detský korunovačný sprievod
Začiatok sprievodu: 15.00 h, Rudnayovo námestie
Trasa: Dóm sv. Martina – Rudnayovo námestie, Vydrická brána, Panská ulica, Ventúrska ulica, Michalská ulica, Michalská brána, Biela ulica, Františkánsky kostol, nádvorie Starej radnice
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy

Korunovačná svätá omša za Bratislavčanov
Dóm sv. Martina, 19.00 h
V spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou
Svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Účinkuje: Katedrálny zbor a orchester sv. Martina

Deň otvorených dverí Archívu mesta Bratislavy
Markova ul. č 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 h
Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu…
Európsky veľtok v dokumentoch Archívu mesta Bratislavy
Nevšedný pohľad na vzťah mesta a rieky prostredníctvom historických máp, stredovekých listín, moderných spisov a iných zaujímavých dokumentov, ktoré sú širšej verejnosti celkom neznáme.
V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy

Sobota, 14.9.2019
Korunovačný sprievod
Začiatok sprievodu: 13.00 h, Bratislavský hrad
Trasa: Bratislavský hrad – Viedenská brána, Palisády, Zámocká ulica, Kapucínska ulica, Župné námestie, Michalská brána, Michalská ulica, Ventúrska ulica, Panská ulica, Rudnayovo námestie, pod Mostom SNP, Židovská ulica, Zámocká ulica, Palisády, Bratislavský hrad – Viedenská brána
Účinkuje: skupina Tostabur
Korunovačný sprievod v dobových kostýmoch s korunovačnými insígniami začína dvojhodinovú púť mestom. Do sprievodu sa môžu zapojiť aj okoloidúci Bratislavčania a turisti. Po príchode na Bratislavský hrad budú korunovačné insígnie uložené v stane chránenom strážou - halapartníkmi.


Fotografovanie na hrade
Možnosť fotenia s korunovačnými insígniami a účastníkmi sprievodu.

Záver sprievodu na Bratislavskom hrade s programom
Východná terasa Bratislavského hradu, od 14.30 – 18.00 h
Herald s bubeníkom prevedú návštevníkov pestrým programom programu V mene koruny ktorého súčasťou budú aj ukážky tradičných remesiel, sokoliarov a program pre rodiny s deťmi. Nebude chýbať ani drevený kolotoč a dobové hry.

V mene koruny
Divadlo Tyjátr: Herkules a dobytie pekla
Bábkové divadelné predstavenie.

Adorea
Divadelno-šermiarske vystúpenie.

Dobová módna prehliadka
Spoznajte tajomstvá renesančných kostýmov európskych kráľovských dvorov. Aký vplyv na módu mali povery, spoločenské postavenie a náboženstvo?
Účinkuje: kostýmové štúdio Elijana

Hrdinovia protitureckých bojov
Vďaka šermiarsko-divadelnému predstaveniu sa diváci ocitnú v čase krvavých bojov a spoznajú osobnosti našej histórie, ktoré položili svoj život pri obrane svojej vlasti.
Účinkuje: skupina Tostabur

Ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov
Videli ste krúžiť myšiaka lesného alebo útočiť sokola? Ako vyzeral lov v minulosti? Prečo
mal sokol nevyčísliteľnú hodnotu? Spoznajte svet vznešených dravcov zblízka.
Účinkuje: sokoliarska skupina Horus

Galthilion: Ako sa tancovalo v renesancii
Ukážka dobových tancov.

Divadlo Havran: Rozprávka o troch princeznách a drakovi
Vtipná rozprávka pre deti a ich rodičov.

Mesto Sezekesfehervár
Prezentačný a informačný stánok korunovačného partnerského mesta


SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Deň otvorených dverí Archívu mesta Bratislavy
Markova ul. č 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 h
Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu…
Európsky veľtok v dokumentoch Archívu mesta Bratislavy
Súčasťou podujatia bude prednáška doc. Petra Pišúta z Prírodovedeckej fakulty UK o vývoji toku rieky Dunaj v priestore dnešnej Bratislavy, demonštrovaná aj na originálnych mapách z archívu v sobotu 14.9. o 13. hodine.
Nasledovať bude prednáška Mgr. Jána Kúkela o cechu rybárov a Mgr. Kristíny Hrivňákovej o cechu lodníkov.
V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy

Premietanie dokumentárneho filmu Po stopách svätej koruny a našich korunovačných pokladov (A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában)
Faustova sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica, 17.00 h
Autorský film režiséra Krisztiána Bárányho Po stopách svätej koruny a našich korunovačných pokladov. Dielo predstaví spoluautor historik prof. Dr. Géza Pálffy z Maďarskej akadémie vied. Film trvá 65 minút, je v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. Ide momentálne o jedno z mála filmových diel venovaných problematike uhorských kráľovských korunovácii. Po prezentácii bude nasledovať krátka diskusia s prof. Pálffym.
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy

Nedeľa, 15.9.2019
Korunovačný koncert
Primaciálne námestie, 17.00 h
Účinkuje: Spevácky zbor mesta Bratislavy a Cappella Istropolitana – komorný orchester mesta Bratislavy

Program:
Georg Friedrich Händel: Korunovačné hymny HWV 258 pre zbor a orchester:
Zadok the priest
The King shall rejoice
Joseph Haydn: Te Deum - Hob. XXIIIc. 2 pre zbor a orchester
venované cisárovnej Márii Terézii
Wolfgang Amadeus Mozart Korunovačná omša KV 317 pre sólistov, zbor a orch.

Účinkujú:
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Cappella Istropolitana - komorný orchester mesta Bratislavy
Ladislav Holásek - dirigent
Mária Tajtáková – soprán
Terézia Kružliaková - alt
Martin Gyimesi - tenor
Martin Mikuš - bas

Solamente Naturali
Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9, 16.00 h
Koncert barokovej, vstup voľný.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v hudobnom salóniku na 2. poschodí
V spolupráci s MČ Staré Mesto

Ďalšie programy Bratislavských korunovačných dní:
v spolupráci s Bratislava Tourist Board, Mestskou knižnicou v Bratislave, Galériou mesta Bratislavy, Múzeom mesta Bratislavy, s Archívom mesta Bratislavy a ďalšími partnermi

Čítanie na zastávke
Čítanie z kníh, ktoré svojou témou nám pripomenú časy dávno minulé, najmä však korunovačnú históriu mesta Bratislava.
Mestská knižnica v Bratislave, Kapucínska 1
10.9. utorok: Dado Nagy číta z knihy S vareškou dvoma tisícročiami od Vladimíra Tomčíka
11.9. streda: Lucia Vráblicová číta z knihy Korunovačné slávnosti (od Štefana Holčíka)
12.9. štvrtok: Lenka Libjaková číta z knihy Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch od kolektívu autorov: D. Dvořáková, R. Holec, T. Lengyelová, V. Múcska
V spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave, podporené Fondom na podporu umenia.

Korunovačný foto-video point
Michalská veža, prístupné pre verejnosť do 30.9.2019
Počas Bratislavských korunovačných dní 13. - 15. 9. sprístupnený zdarma.
Dobovo zariadenie priestory, kostýmy, korunovačné insígnie a špeciálny foto-video point vás prenesú do korunovačnej Bratislavy.
Každý pracovný deň (okrem pondelka) od 10.00 - 17.00, sobota od 11.00 - 18.00
Viac informácií na www.visitbratislava.com/fotopoint
V spolupráci s Bratislava Tourist Board

Po stopách korunovácií (v slovenskom jazyku)
Miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade
13.9. o 17.00
14.9. o 11.00, 17.00
15.9. o 15.00

Po stopách korunovácií (v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku)
Miesto stretnutia: pred Turistickým informačným centrom na Primaciálnom námestí
14.9. o 11.00, o15.00 (prehliadka v maďarskom jazyku)
o 15.00 (prehliadka v anglickom a nemeckom jazyku)
Vstup zdarma
V spolupráci s Bratislava Tourist Board

Zmena programu vyhradená!
Informácie na www.bratislava.sk, www.bkis.sk a www.visitbratislava.com

Komentáre