Zajtra: Mierny dážď 20°C

Bratislavské mestské dni 2019


Hlavné mesto vás pozýva na 16. ročník obľúbeného podujatia s bohatým programom pre všetkých.

Tradícia, že na deň svätého Juraja sa mesto otvára svojim obyvateľom i návštevníkom, sa viaže na dávnu históriu nášho mesta. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Bola to na tie časy významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami, ale aj s neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Na základe tejto výsady vznikla v rámci hlavného mesta myšlienka uskutočňovať pravidelne okolo 24. apríla na Juraja v najbližšiu sobotu podujatie Bratislavské mestské dni.

Tento rok sa vedenie mesta rozhodlo vystaviť originál privilégia Ondreja III. z 2. decembra 1291. Vystavenie vzácneho dokumentu podporí ozvučená umelecká animácia privilégia s dvadsiatimi dvomi základnými mestskými výsadami. Prezentácia v podobe videomappingu na priečelí Primaciálneho paláca sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 4. 2019, vždy o 20.00 h. Listina bude vystavená viacjazyčne pri príležitosti 100. výročia prijatia názvu Bratislava.

Vyhliadkové plavby na Dunaji.

Pravidelné bezplatné plavby na lodi Martin každú hodinu.
27.04.2019 sobota, 10:00 h – 16:00 h, pontón č. 52, nástupište 1 (pri Propeleri)
od 10:00 do 16:00 hod, posledná plavba o 15:00 hod. Trvanie plavby: 45 minút, vstup na pontón 15 minút pred začiatkom plavby.

Distribúcia vstupeniek – Pracovisko prvého kontaktu – Služby občanom v budove Magistrátu v stredu 24.04.2019 od 8:30 h.


Komentáre