Letná čitáreň U červeného raka


OZNAM NA LETO 2019:

Čitáreň U červeného raka nebude v prevádzke z bezpečnostných dôvodov.

NÁHRADNÝ PRIESTOR: nádvorie Mestskej knižnice, Klariská 16

Vstup voľný

po - pi: 10.00  - 19.30h

3.6. - 28.2.2019

podujatia (zvyčajne o 18:00)

denná tlač, domáce i zahraničné časopidy

wi-fi

Upresnenie k dočasnej zmene miesta letnej čitárne

Letnú čitáreň v záhrade U červeného raka sme sa rozhodli dočasne zatvoriť výlučne z bezpečnostných dôvodov. Veríme, že budúcu sezónu sa tam opäť vrátime, toto leto bude náhradná čitáreň na nádvorí Mestskej knižnice na Klariskej 16.

Majiteľ domu na Michalskej 26, ktorým sa do čitárne vchádza, i ďalších okolitých nehnuteľností, firma Tera Trade s.r.o., bude tento rok rekonštruovať strechu, ktorá je v kritickom stave. Už minulú sezónu sme boli nútení zostrojiť ochranný prístrešok, keďže na viacerých miestach, najmä na schodoch do čitárne, ale aj inde, spadli úlomky škridiel.

Podľa vyjadrenia odborníkov rekonštrukcia strechy môže trvať cca tri mesiace, momentálne investori čakajú na vydanie stavebného povolenia na stavebnom úrade Staré Mesto. Keďže súhlas môžu dostať kedykoľvek, mohlo by sa stať, že Mestská knižnica by musela prerušiť rozbehnutú sezónu a premiestniť čitáreň inde. Podujatia však pripravujeme v predstihu, účinkujúci potrebujú vedieť, kde budú vystupovať, s tým súvisí aj propagácia podujatí.

Po viacerých rokovaniach s majiteľmi i stretnutiach na úrovni riaditeľky kancelárie bývalého pána primátora sme sa rozhodli neriskovať možné sťahovanie uprostred sezóny, ale najmä, bezpečnostnú situáciu sme vyhodnotili ako kritickú. Podľa nášho názoru je potrebné čo najskôr strechu profesionálne zabezpečiť proti možnému pádu zvetranej krytiny aj zo strany frekventovanej Michalskej ulice.  

Samotní majitelia priebežne menia predstavy o využití domu na Michalskej 26 i susediacich objektov, hľadajú optimálny komerčný model, čo je pochopiteľné. Najskôr to mal byť hotel, potom hostel, podľa posledných informácií reštaurácia s kapacitou 400 – 600 miest, keďže ubytovacích zariadení je podľa nich v meste dostatok a návratnosť značnej investície otázna. Mestu ponúkli spoluprácu v zmysle využitia čitárne aj na komerčné účely, akéhosi spoločného fungovania v tomto priestore, pričom by boli ochotní za to platiť formou prenájmu. Túto predstavu sme jednoznačne odmietli, o tomto odmietnutí vie bývalé aj súčasné vedenia mesta. Čitáreň chceme zachovať ako jedinečné miesto na oddych a kultúru, ako oázu zelene a pokoja priamo v historickom jadre, pre všetkých obyvateľov Bratislavy i jej návštevníkov, nie ako záhradu pre hostí konkrétnej reštaurácie, hotela či pivárne.

O prípadnom nájme tohto typu rozhodujú mestskí poslanci, samotná príspevková organizácia o tom rozhodnúť nemôže.   

Predmetná firma má vecné bremeno na vstup do čitárne, nemôže tento vstup svojvoľne zakázať či obmedziť. Je aj v jej záujme, aby sa rekonštrukcia strechy zrealizovala v čo najkratšom čase, a preto veríme, že budúce leto bude záhrada opäť slúžiť ako letná čitáreň Mestskej knižnice v Bratislave.

 

 


Komentáre