Zajtra: Zamračené 10°C

DOTAZNÍK


ORGANIZOVAŤ PODUJATIE VO VEREJNOM PRIESTORE NIE JE JEDNODUCHÉ 

Organizátori podujatí v Bratislave, posťažujte sa nám so svoji strasťami pri vybavovaní povolení, infraštruktúry, komunikácie s úradmi alebo inými skúsenosťami tu https://forms.gle/tfY22fttR8HFVajH6

Pomôžete nám tak sformulovať sériu odporúčaní a systémových zmien pre viac podujatí
v uliciach Bratislavy. Ďakujeme!

Verejné priestranstvá sú kľúčové pri vytváraní celkovej atmosféry mesta. Ak fungujú správne, sú živé, bezpečné a atraktívne pre ľudí, ktorí tu radi trávia svoj čas rôznymi aktivitami
a interakciami medzi sebou. Organizovať však podujatia vo verejnom priestore je veľmi náročné a aktuálne fungujúci systém povoľovacích procesov mimoriadne neprehľadný.

BKIS zo svojej praxe dôverne pozná a vie pomenovať množstvo úskalí a prekážok, ktoré sa s organizáciou podujatí spájajú. Preto už dlhšiu dobu komunikuje snahu vniesť do tejto problematiky riešenia, iniciuje odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán
a v máji tiež vstúpilo do spolupráce s o.z. Punkt v projekte – Zefektívnenie procesu organizovania podujatí vo verejnom priestore. Do projektu sa zapojil aj Metropolitný inštitút Bratislava a Oddelenie kultúry Magistrátu hl. mesta Bratislavy.


Cieľom je zjednodušiť všetky procesy, definovať kľúčové odporúčania a priniesť návrhy  systémových zmien a vylepšení pri organizovaní podujatí v Bratislave.

Tieto odporúčania majú pomôcť hlavne organizátorom, ktorí majú touto cestou
(prostredníctvom online dotazníka) možnosť ovplyvniť a zjednodušiť systém schvaľovania vstupu do verejných priestranstiev.

Výsledky prvej fázy projektu boli už predstavené na workshope v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava (26.6.2019). Účastníkom boli odprezentované výsledky nedávnej analýzy Punkt, o.z. o súčasnej praxi v povoľovacích procesoch, a to  z pohľadu organizátorov, magistrátu, BKIS, polície a vybraných mestských častí. Následne aj sami aktívne rozoberali podnety
a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie situácie.       
Do konca júla prebieha prostredníctvom online dotazníka zber dát a aby bol výskum
čo najrelevantnejší, je potrebné čo najväčšie zapojenie všetkých organizátorov podujatí.

Cieľom je spoznať potreby všetkých aktérov vo verejnom prostredí a najmä podporiť nevyhnutnosť efektívnej komunikácie a spolupráce magistrátu, mestských častí aj polície.


Komentáre