Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Dymová hora


Dymová hora

Autor: Epos 257

Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl

Grafický dizajn: Jan Horčík

Architekti výstavy: 0.5 studio


Hlavné mesto SR Bratislava a Múzeum mesta Bratislavy prinášajú výstavu Dymová hora, ktorú Epos 257 minulý rok predstavil v Múzeu hlavného mesta Prahy. Bratislavskému publiku bude prístupná do 26. apríla 2020 vo výstavnej sieni Starej radnice.

Výstava nesie názov podľa dnes už neexistujúcej lokality v Prahe, kde žili ľudia bez domova. Český umelec Epos 257 v nej problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života v tejto lokalite. Téme nedostupnosti bývania je venovaná aj doplňujúca inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá čerpá z výskumov týkajúcich sa Bratislavy.

Zbierka je výsledkom niekoľkoročného výskumu autora, ktorý ich dopĺňa aj o osobné príbehy a mýty spojené s Dymovou horou. Zviditeľňuje tak život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov.

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Problém nájdenia či udržania si bývania sa však týka mnohých ľudí. Téme nedostupnosti bývania je preto venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. Zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a realizácii grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej a architektonického štúdia Plural.

Skúsenosti ľudí bez domova, ako aj širší pohľad na problematiku bývania počas výstavy prinesie sprievodný a vzdelávací program. Autorské komentované prehliadky doplnia diskusne podujatia, ktoré sa budú venovať otázke nájomného bývania, potreby bývať či skúsenostiam ľudí bez domova v Bratislave, Prahe, Viedni a Budapešti. Múzejné pedagogičky MMB Beáta Husová, Martina Pavlikánova a Patrik Krebs z Divadla bez domova pripravili neformálny vzdelávací program pre školy Žijú medzi nami!. Problematiku bezdomovectva mladým ľuďom priblíži prostredníctvom komentovaných prehliadok a autentického rozprávania vo forme tzv. „živej knižnice“.


Sprievodný program:

18. 2. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257 a Tomášom Pospiszylom

3. 3. 2020 18:00 Ako pomenovať potrebu bývať
Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania.

10. 3. 2020 18:00 Načo nám je nájomné bývanie
Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?

17. 3. 2020 18:00 V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy
Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest.
Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.

7. 4. 2020 18:00 Ľudia bez domova hovoria o meste
Osobné pohľady na to, čo znamená strata domova.

21. 4. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257

26. 4. 2020 16:00 Divadlo bez domova: Kuca Paca
Hravá inscenácia divadelného zoskupenia marginalizovaných ľudí ukazuje, že hodnota človeka sa stratou domova nezmenšuje.


Vstup na sprievodné podujatia je voľný. Zmena programu vyhradená.
 
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, výstavná sieň
Vstupné na výstavu 1 euro
Ut – Pia: 10:00 – 18:00, So – Ne: 11:00 – 18:00

Aktuálne informácie o výstave nájdete na Facebooku.


Komentáre