KTO ❤️ BRATISLAVU, NECH SA PRIHLÁSI!


V Bratislave je vítaný každý, kto sem prichádza žiť. Každý nový obyvateľ ju robí živšou, pestrejšou, rozmanitejšou. A samozrejme, každý kto tu žije využíva aj infraštruktúru, ktorú mesto poskytuje: opravené cesty, upratané chodníky, parky, ale aj modernú MHD či detské ihriská...
Všetky tieto služby sú financované z rozpočtu mesta: a ten je závislý od počtu ľudí, ktorí tu majú prihlásený trvalý pobyt. Bratislava má oficiálne necelých 450 000 obyvateľov - v skutočnosti nás tu však žije podľa niektorých prieskumov až o 200 000 viac! Pritom každý nový človek s trvalým pobytom znamená vyše 300 EUR do rozpočtu mesta ročne. Od posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 takto Bratislava prišla o viac než 70 mil EUR. A to sú peniaze, ktoré sme mohli využiť na lepšie cesty, kvalitnejšiu MHD, čistejšie ulice, viac zelene a množstvo ďalších vecí.
Preto hovoríme: je fér prihlásiť si trvalý pobyt tam, kde reálne žijete. Ak žijete v Bratislave a chcete lepšie mesto, prihláste sa!

Komentáre