Národný beh Devín Bratislava


Národný beh Devín – Bratislava patrí medzi najstaršie atletické podujatia na Slovensku. Prioritou podujatia nie sú vrcholné výkony, ale popularizácia behu ako najprirodzenejšej športovej aktivi­ty.

Informácie a registrácia


Komentáre