Opera na nádvorí


Miesto: Nádvorie Zichyho paláca

Mozart napísal operu – singspiel „Bastien a Bastienka“ ako 12-ročný, na prelome leta a jesene r. 1768 vo Viedni. Premiéra tejto „miniopery“ sa pravdepodobne konala v záhradnom divadielku lekára Franza Antona Mesmera. Historicky dokumentovaným je však až jej uvedenie v roku 1890 Spoločnosťou priateľov opery v Berlíne, odkedy sa datuje aj jej pravidelné novodobé uvádzanie. K napísaniu opery inšpirovala mladého Mozarta hra „Dedinský čarodej“ od Jeana Jacquesa Rousseaua, zaiste aj preto Mozart ponecháva vo svojom dielku francúzske znenie mien hlavných postáv „Bastien“ a „Bastienne“.

Príbeh lásky dedinského mládenca Bastiena, ktorý je tak trochu „do vetra“ a jeho krásnej, avšak „nudnej“ Bastienky vyčarúva úsmev na tvári veľkých i malých divákov už presne štvrť storočia.

Operu uvádzame v nemeckom jazykovom origináli so slovenskými dialógmi a sprievodným slovom v historicky vernej interpretácii súboru starej hudby Il cuore barocco s dirigentom Danielom Simandlom.

Vstup je voľný.   


Komentáre