Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 – 1923


Už 4. júla bude na Kamennom námestí otvorená plenérová výstava venovaná obnove Európy po 1. svetovej vojne. Expozícia, ktorú pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín, je snahou o ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia s osobitným dôrazom na dejiny strednej a východnej Európy. Viac než dvesto archívnych materiálov, medzi nimi fotografie, dokumenty a filmy, ako aj osobné spomienky ľudí z tohto obdobia vytvárajú príbeh o zrode nového poriadku v regióne a na celom kontinente.

Komentáre