Zajtra: Polooblačno 19°C

Program SNG na december 2018


Osmičky

28.2. – 31. 12. 2018

Esterházyho palác – átrium, Bratislava 

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) ju pripravila Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Osmičky: Október 1918

28.10. – 31. 12. 2018

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom prezentujeme netradičným spôsobom.

 

Martin Benka: Po búrke/Dúha (1918 – 1919). SNG, Bratislava

Fotografia v súčasnom slovenskom umení

9.11. 2018 – 17. 2. 2019

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média. 

Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadňuje aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

 

Ján Šipöcz: Niveau stable. 2016

Sprievodné programy

Sunday, December 2 | 16.00

Sunday Rest: Useful Photography. Photography in Contemporary Slovak Art

Photography is frequently used as an instrument for a wide spectrum of contemporary art utterances. This lecture will present selected artists working with photography and a wide range of artistic strategies in contemporary Slovak art in the past 10 – 15 years. It will also touch on the impact of internships and stays abroad on the work of Slovak artists.

Esterházy Palace, 3rd floor

Free admission

Pondelok 3. 12. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Utorok 4. 12. ǀ 19.00

Kompozičné laboratórium: Ladislav Kupkovič

Štvrtá časť z cyklu o slovenských hudobných skladateľoch je venovaná tvorbe Ladislava Kupkoviča (1936  ̶  2016). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Hosť v diskusii  ̶  dirigent a skladateľ Marián Lejava. Projekcia dokumentárneho filmu Ladislav Kupkovič (réžia György Kristóf, 2015, 26 min., produkcia Sentimentalfilm). Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou SNG.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe pre poučených poslucháčov aj pre širokú verejnosť. www.komplab.sk 

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Streda 5. 12. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. 

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 8. 12. | 15.00– 18.00 | Rodina

Mikuláš v SNG

Vianočný čas je plný tajomstiev a čarovných momentov, na ktoré sa už dlho tešíme. Dá sa však čarovná chvíľa zachytiť? A ostane nám po nej niečo, keď pominie? Príďte opäť zažiť kúzelnú predvianočnú atmosféru a netradičné stretnutie s Mikulášom.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie + Berlinka

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 9. 12. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 12. 12. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. 

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 12. 12. ½ 18.00

Hudba dneška v SNG #31 | „Electro-News from Czecho-Slovakia“

Účinkujú: Vojtěch Šembera (CZ), barytón & Daniel Matej (SK), laptop

Program: Marek Andrýsek, Ink Midget, Daniel Matej, Martin Ožvold, Pjoni, Natalie Pleváková a i.

Tridsiaty prvý koncert cyklu Hudba dneška v SNG prináša „selektívnu správu“ o aktuálnom dianí v oblasti elektronickej hudby na Slovensku a v Čechách. Electro-News from Czecho-Slovakia je voľným pokračovaním projektu, ktorý bol vytvorený na objednávku medzinárodného festivalu Muzički bienale Zagreb a premiérovo na tomto podujatí 24. apríla 2017 aj uvedený.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., a so Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Posledný koncert sezóny 2018 sa opäť uskutoční v priestoroch SNG, tentokrát na výstave Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 16. 12. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 18. 12. | 19.00

Just Playin'

Just Playin' je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, o procesoch vzniku hudby, ale aj o prirodzených ľudských emóciách.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný


Komentáre