SND - darčekové poukážky


Potešte vašich blízkych divadelným zážitkom a darujte im darčekovú poukážku do Slovenského národného divadla! Vďaka nim prežijú na predstaveniach Činohry, Opery, ale i Baletu SND nezabudnuteľné zážitky plné jedinečných príbehov, podmaňujúcej hudby a pôsobivého tanečného umenia.

Darčekovú poukážku v hodnote 20 €, 35 € a 50 € môžete zakúpiť v pokladniciach SND.

1. Prostredníctvom darčekových poukážok možno platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
3. Druhy darčekových poukážok:
4. Darčeková poukážka v hodnote 20 €
5. Darčeková poukážka v hodnote 35 €
6. Darčeková poukážka v hodnote 50 €
7. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
8. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
9. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
10. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
11. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
12. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
13. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
14. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
15. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
16. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.

Nakupujte TU. 


Komentáre