Staromestské Martinské hody


Primátor hlavného mesta SR Bratislava, Ivo Nesrovnal, vás pozýva na 3. ročník Staromestských Martinských hodov. Podujatím si pripomenieme sviatok svätého Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy.

Program:
9. november
15.00 Ľudová hudba Kuštárovci
16.00 Slávnostné otvorenie primátorom Ivom Nesrovnalom a starostom Starého Mesta Radoslavom Števčíkom, príhovory, spevácky zbor Anky Repkovej
17.00 Svätá omša v Dóme sv. Martina, požehnanie mladého vína p. arcibiskupom metropolitom Bratislavskej arcidiecézy, p. Mons. Stanislavom Zvolenským
18.15 Korunovačná história Dómu sv. Martina, Tostabur
od 15.00 h - pečený býk

10. november
14.00 – 17.00 tvorivé dielne v Bibiane
11.00, 15.00 Ujo Anjelsen, divadelné predstavenia v Gašparkove
14.30 Korunovačná história Dómu sv. Martina, Tostabur
15.30 Detská svätá omša v Dóme sv. Martina
16.40 Príchod sv. Martina na bielom koni - žobrák a sv. Martin, živý obraz, Tostabur
17.00 Lampiónový sprievod, Rudnayovo námestie, Panská, Hviezdoslavovo námestie, Sedlárska, Ventúrska Zichyho palác
17.00 Slávnostná svätá omša v Dóme sv. Martina
17.45 Tvorivé dielne v Zichyho paláci

11. november
10.30 Slávnostná svätá omša v Dóme sv. Martina

Komentáre