Zajtra: Ľahký dážď 9°C

STOP nude - Povedačky z múzea


Ateliér Múzeum má budúcnosť začal pripravovať pre rodiny pravidelný online program pod názvom Povedačky z múzea. V čase zatvorenia múzeí a zrušenia všetkých verejných podujatí, Múzeum mesta Bratislavy prispieva k potlačeniu nudy medzi deťmi cez internetový program na tému historické hračky z depozitára. Múzeum uvažuje aj o spustení nového Blogu mmb pre dospelých zameraného na život MMB, zbierkové predmety, programy a výstavy. Blogermi sa stanú samotní múzejníci.

Čo je dôležité vedieť o online programe POVEDAČKY Z MÚZEA?

Vždy na konci týždňa, v piatok, pravidelne ateliér MMB publikuje nový príbeh historickej hračky z depozitára MMB s jej zaradením do doby, v ktorej vznikla. Nedeliteľnou súčasťou je presný návod na vyhotovenie papierovej verzie. Maketa hračky sa dá stiahnuť. Program začal 20. 3. 2020 v piatok na tému autíčka. Najbližší nový príbeh môžu návštevníci webovej stránky a Facebook očakávať už 27. 3. 2020 na tému bábiky atď.

Kde? Na webovom sídle www.muzeum.bratislava.sk je umiestnený banner s mačkou Malvínou s nápisom STOP NUDE MÚZEUM ONLINE.

Alebo na Facebook @muzeummestabratislavy v časti príspevky https://www.facebook.com/pg/muzeummestabratislavy/posts/?ref=page_internal

Prečo?

Všetci sme viac doma, ako by sme si to predstavovali. Múzeum mesta Bratislavy spolu

s ryšavou mačkou Malvínou vyhlasuje STOP NUDE a ponúka formou múzea online program POVEDAČKY Z MÚZEA. MMB spolu s návštevníkmi dúfa, že zlý vírus sa odplazí ako prišiel a deti s rodičmi si vytvoria zatiaľ súkromné PAPIEROVÉ MÚZEUM.

Cieľom je, aby si deti skutočne hračky z papiera vyrobili a dokonca si ich zaevidovali ako zbierkové predmety v múzeu. Aj tento návod, ako si vytvoriť odborný katalogizačný lístok, je na internete. Pracovníčky múzea majú ambíciu vyvolať záujem o prácu v múzeu a získať budúcich múzejníkov z radov najmladšej generácie.

Špeciálne nápady na domácu zábavu sú do istej miery náhradou za pravidelné podujatia Ako sa hrali naši... , ktoré ako verejný program muselo MMB zastaviť


Komentáre