Svedectvo o revolúcii November ´89


Bratislava, Ministerstvo vnútra SR a Múzeum mesta Bratislavy pozývajú verejnosť na výstavu „Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov“.

Výstava je venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá predstavuje jednu z kľúčových historických udalostí v dejinách Slovenska. Vyššie uvedené udalosti sa považujú za rozhodujúce z hľadiska obnovenia demokracie v Československu. Okrúhle výročie novembrových udalostí zároveň predstavuje jedinečnú príležitosť ukázať verejnosti svedectvo o tomto mimoriadnom historickom zlome priamo z archívnych dokumentov uložených v slovenských štátnych archívoch.

Výstavu „Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov“ v priestoroch Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Výstava prezentuje najdôležitejšie momenty revolúcie prostredníctvom najzaujímavejších archívnych dokumentov zaradených do jednotlivých blokov, ktorými sú začiatok verejných protestov a generálny štrajk, Verejnosť proti násiliu, medailóny osobností revolúcie, príprava na voľby a voľby v roku 1990, pád režimu v policajných dokumentoch, vznik, priebeh a výsledky revolúcie v jednotlivých regiónoch Slovenska a kreovanie inštitúcií.


Komentáre