Výsledky komunálnych volieb


Za primátora mesta Bratislava bol zvolený: 

Ing. arch. Matúš Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (58 578 hlasov)

Do mestského zastupiteľstva v Bratislave boli zvolení: 

 1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (2 624 hlasov)
 2. Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (5 890 hlasov)
 3. Ing. Katarína Augustinič, nezávislá kandidátka (4 484 hlasov)
 4. Mgr. art. Adam Berka, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (4 608 hlasov)
 5. Mgr. Michal Brat, PhD., Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia ( 7 203 hlasov)
 6. Ján Budaj, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (9 660 hlasov)
 7. Mgr. Ján Buocik, nezávislý kandidát (7 894 hlasov)
 8. Mgr. Ing. Peter Cmorej, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (7 890 hlasov)
 9. MUDr. Dana Čahojová, nezávislá kandidátka (6 010 hlasov)
 10. Ing. Monika Debnárová, nezávislá kandidátka (837)
 11. Mgr. Vladimír Dolinay, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (6 862 hlasov)
 12. Gabriela Ferenčáková, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (371 hlasov)
 13. Mgr. Gábor Grendel, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (4 731 hlasov)
 14. Peter Hochschorner, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (8 048 hlasov)
 15. Ing. Ján Hrčka, nezávislý kandidát (10 883 hlasov)
 16. Ing. Martin Chren, nezávislý kandidát (10 240  hlasov)
 17. Radovan Jenčík, nezávislý kandidát (1 185 hlasov)
 18. Ing. Juraj Káčer, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (6 485 hlasov)
 19. Ing. Ján Karman, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (6 646 hlasov)
 20. JUDr. Tomáš Korček, nezávislý kandidát (5 699 hlasov)
 21. PhDr. Ľuboš Krajčír, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (5 832 hlasov)
 22. Ing. Tatiana Kratochvílová, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (9 409 hlasov)
 23. Ing. Jozef Krúpa, nezávislý kandidát (1 509 hlasov)
 24. Mgr. Rastislav Kunst, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (403 hlasov)
 25. JUDr. Ing. Martin Kuruc, nezávislý kandidát (4 036 hlasov)
 26. Ing. Roman Lamoš, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (1 744 hlasov)
 27. Ing. Peter Lenč, nezávislý kandidát (3 584 hlasov)
 28. Ing. Jakub Mrva, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (6 352 hlasov)
 29. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (3 203 hlasov)
 30. Mgr. Tomáš Palkovič, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (6 622 hlasov)
 31. Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (9 469 hlasov)
 32. Mgr. Peter Pilinský, nezávislý kandidát (2 974 hlasov)
 33. PhDr. Jana Poláčiková, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (8 394 hlasov)
 34. Igor Polakovič, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (1 273 hlasov)
 35. Ing. Peter Strapák, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (6 496 hlasov)
 36. Ing. Soňa Svoreňová, nezávislá kandidátka (2 362 hlasov)
 37. Ing. arch. Lucia Štasselová, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (7 035 hlasov)
 38. Mgr. Rastislav Tešovič, nezávislý kandidát (1 965 hlasov)
 39. JUDr., Mgr. Jozef Uhler, nezávislý kandidát (830 hlasov)
 40. Ing. arch. Matúš Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (8 087 hlasov)
 41. MUDr. Jakub Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia (9 062 hlasov)
 42. JUDr. Milan Vetrák, PhD., Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (8 141 hlasov)
 43. Mgr. Martin Vlačiky, PhD., nezávislý kandidát (4 572 hlasov)
 44. JUDr., PhDr. Branislav Záhradník, nezávislý kandidát (4 542 hlasov)
 45. Mgr. Zdenka Zaťovičová, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (6 355 hlasov)

Celkové výsledky volieb


Komentáre