Dátum a čas konania volieb

Komunálne voľby
12.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10.11.2018 od 07:00 hod do 22:00 hod
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva