Zákon č. 180/2017 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Komunálne voľby
12.07.2018
Zákon č. 180/2017 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
04.09.2018
04.09.2018
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva