Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Komunálne voľby
06.08.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva