Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín

Komunálne voľby
15.08.2018
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva