Oznámenie k delegovaniu členov a náhradníkov do mestskej volebnej komisie

Komunálne voľby
15.08.2018
Oznámenie k delegovaniu členov a náhradníkov do mestskej volebnej komisie
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva