Počet obyvateľov - oprava

Komunálne voľby
23.08.2018
Počet obyvateľov - oprava k 23.08.2018
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva