Zvolení poslanci a primátor

Komunálne voľby
11.11.2018
Zvolení poslanci a primátor na volebné obdobie 2018 - 2022
31.03.2019
31.03.2019
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva