Prerokovanie urbanistickej štúdie

Iné úradné oznamy
04.01.2019
Prerokovanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - koncept riešenia
22.02.2019
22.02.2019
Hlavný architekt