Oznámenie o predĺžení termínu prerokovania konceptov urbanistickej štúdie

Územné plánovanie a rozvoj
19.02.2019
Oznámenie o predĺžení termínu prerokovania konceptov urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka
31.03.2019
31.03.2019
Hlavný architekt