Zajtra: Mierne zamračené 17°C

Bežné výdavky zariadení sociálnych služieb v štruktúre EON za rok 2018

Sociálne služby
24.04.2019
Priemerné bežné výdavky v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 77 ods. 3, v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za rok 2018
31.12.2019
24.04.2019
Oddelenie sociálnych vecí