VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA - BVS

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. - BVS
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu