VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA DPB

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. - DPB
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu