VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/KU GIB

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy - GIB
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu