VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/KU MESTSKÉ LESY

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu