VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA - METRO

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti METRO Bratislava a.s.
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu