VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA - OLO

Výberové konania a zamestnanie
24.04.2019
Výberové konanie na predsedu predstavenstva - CEO spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO)
20.05.2019
20.05.2019
Riaditeľ magistrátu