Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní

Všeobecne záväzné nariadenia a Štatút hl.m.
22.05.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
23.05.2019
23.05.2019
Oddelenie hromadnej dopravy