Zajtra: Zamračené 13°C

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - parkovacia politika

Mestská rada a zastupiteľstvo
22.05.2019
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - doplnenie čl. 91
06.06.2019
06.06.2019
Oddelenie hromadnej dopravy