Zajtra: Zamračené 17°C

Výsledky 1.a2.kola Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Iné úradné oznamy
24.05.2019
Zverejnenie výsledkov 1. a 2. kola Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity
31.12.2019
24.05.2019
Odd. školstva, športu a mládeže