Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Logistický park DOAS

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
04.09.2019
Navrhovateľ DOAS, a.s. predložil zámer.
25.09.2019
25.09.2019
Oddelenie úzmeného plánovania