Zajtra: Silný dážď 15°C

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenia
18.11.2019
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností
12.12.2019
12.12.2019
Oddelenie miestnych daní a poplatkov