Výberové konanie na pozíciu: Samostatný odborný referent na Oddelení tvorby zelene - GIS

Výberové konania a zamestnanie
11.12.2019
Výberové konanie na pozíciu: Samostatný odborný referent na Oddelení tvorby zelene - GIS
01.01.2020
01.01.2020
Oddelenie ľudských zdrojov