Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Priemerné bežné výdavky zariadení sociálnych služieb v štruktúre EON za rok 2019

Sociálne služby
25.02.2020
Priemerné bežné výdavky v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle § 77 ods. 3, v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za rok 2019.
01.01.2021
01.01.2021
OSZ-OKŽ-OSBaĽBD