Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže

Iné úradné oznamy
05.03.2020
Vyhlásenie výzvy na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže v kalendárnom roku 2019
31.03.2020
31.03.2020
Odd. školstva, športu a mládeže